Vi mins Sverker med respekt.

Vi mins Sverker med respekt.

En god vän och en god människa med hjärtat för Lundapoletik och medborgarna. Han lämnade oss i torsdags då vi satt i kommunfullmäktiges sammanträde. Vi kommer och ha honnom i våra tankar levande och med respekt.