En lugn, bestämd och målmedveten tjej i 20 årsåldern, vårdad frisyr, välborstade vita tänder, med en skarp blick full av nyfikenhet och hopp, så uppfattade jag Bahareh.

- Jag vill jobba för ett rättvist och jämlikt samhälle. Jag vill påverka besluten. Jag vill att andra veta mina tankar och mina ambitioner. Och jag vill leva i mitt ideal-samhälle. Därför väljer jag att bli medlem i Socialdemokratiska partiet.

Vad händer i tankarna hos en ung tjej när hon bestämmer sig för att bli medlem i ett politiskt parti?  Det är nog viljan. Viljan är glöden till allt politiskt arbete.

Det är självklart för mig som gammal medlem i Socialdemokratiska partiet. Därför är det smickrande att se en landsman, en förstagångväljare, en duktig, begåvad och ung tjej väljer mitt parti för att påverka samhället. 

För 15 år sedan, då jag ringde till det socialdemokratiska kontoret på Folketshus- i Lund och frågade Nanna Nilsson hur jag skulle göra för att bli medlem i partiet, hade jag nästan samma känslor som Babareh.

- Först ska du betala medlemsavgift, sade Nanna, som fritids jobbade på kontoret.

Det var enkelt att bli medlem, men det var ett viktigt steg jag tog och ett stort ansvar – att bli medlem i ett parti som det socialdemokratiska,  med sin långa historia och med sina folkvalda representanter, från August Palm till Olof Palme som lade grunden till dagens svenska välfärdssamhälle.

1880 var Sverige ett fattigt land. 20 procent av befolkningen utvandrade från Sverige för att hitta ett bättre liv i ett annat land. År 1972 (nästan 100 år senare) var Sverige världens tredje rikaste land. Ett land som fortfarande erbjuder den bästa utvecklingen  och uppväxtmiljön för barnen, i hela världen.

I stort sett det är det Socialdemokraterna som har regerat och byggt dagens samhälle under de gångna 100 åren. Visst är det hedrande att vara medlem i ett sådant parti.

Som en aktiv socialdemokrat utvecklas man bland fantastiska människor från olika grupper i samhället. Från arbetare till studenter och högutbildade.  Att vara aktivt i ett politiskt parti har samma påverkan på livet som att ta en examen på universitet.  Man lär sig tänka i grupp, man lär sig hur samhället fungerar och man lär sig hur man ska framföra sina idéer och tankar så att  accepteras av andra.

Bahareh och alla andra som söker medlemskap i vårt parti är hjärtligt välkomna i gemenskapen. Det som är viktigt att veta: Det är att det inte är partiet som bildar medlemmen, utan det är medlemmen som bildar partiet, med sina förslag, inlägg, debatt och vilja. Förtroendet hos medlemmarna och folket i samhället är nyckelorden. All makt utgår från medlemsmötena och de är i medlemmars händer. Att vara folkvald är pliktande.

Det som jag önskar Bahareh och alla andra nya medlemmar i vårt parti är, att de snabbt kommer in i det politiska arbetet, finner sin roll i partiet, känner sig som en i gruppen och har fått makt att påverkar besluten. Det är en plikt för oss äldre medlemmar att ge plats åt de nya.

Mohsen Abtin
Medlem i Lunds socialdemokratiska partiet.