Längtan efter 1.maj har varit stor - varje år. Det kan beror på majblommor, röda fanor, internationalen, solidariteten eller... det finns många orsaker för. Vi gick på Lunds gator med slagordet "inga rasister på våra gator". Lund har varit en stad med högt i tak, medborgarna som är öppna för världen och en poletik som präglas av öppenhet och tålernas. Jag känner mig lyckligt att bor i Lund.